0982 034 226

author Hotline: 0982.034.226 - 0911.55.77.57
Quy hoạch tỷ lệ 1/500 là gì? Quyết định 1/500 với 1/2000 có gì khác nhau

Quy hoạch tỷ lệ 1/500 là gì? Quyết định 1/500 với 1/2000 có gì khác nhau

Rất nhiều người đi mua đất tại dự án khi dự án đang trong giai đoạn triển khai được nhân viên giới thiệu là có quyết định 1/500 vậy quyết định 1/500 là gì? có ý nghĩa gì? và tiện đây giới thiệu với quý bạn đọc về quyết định 1/2000. Nhận ký gửi, tư vấn mua […]